Jānis Roziņš

Kurss bija lielisks, Toma kā pasniedzēja atdeve bija iespaidīga, un beigas atnesa gandarījumu.